Houtsestraat

Een haalbaarheidsstudie in opdracht van de familie Van Dijk in Helmond moet duidelijkheid geven over de mogelijkheid om een bestaande bedrijfslocatie te her- ontwikkelen naar levensloopbestendige woningbouw.