Houtse pracht

In Mierlo-Hout (kortweg ’t Hout), stadsdeel in de gemeente Helmond, worden door Interesting Vastgoed binnen het project Houtse Pracht, 17 grondgebonden woningen ontwikkeld. De huidige bedrijfsbestemming (sierteeltkas) wordt getransformeerd naar een woonbestemming. Wij hebben gekozen voor een ontwikkeling met brede typologieën en prijsklassen. Een mix van twee-onder-een-kapwoningen en eensgezinsrijwoningen met opties tot het realiseren van levensloopbestendige woningen.

Zo bieden wij woningen voor starters tot senioren. Voor meer info over dit project kijk op www.houtsepracht.nl