Klokkengieterij

Een onderscheidende locatie verdient een onderscheidend plan. En dat is de herontwikkeling van de voormalige klokkengieterij van Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel. In 2019 werd ons plan voor de herontwikkeling naar woningbouw in een prijsvraag als beste gekozen.

Dit plan is om verschillende redenen uniek te noemen. Met respect voor het ambachtswerk dat vele jaren in de klokkengieterij heeft plaatsgevonden, is een plan ontwikkeld waarin het bestaande rijksmonument een centrale plaats inneemt. Loftwoningen krijgen een plaats in de voormalige werkplaats. Daar omheen en aan een aangrenzend perceel dat eigendom was van de gemeente Laarbeek, worden koopwoningen gebouwd.

In totaal worden binnen dit project ca.63 woningen gerealiseerd. IVG is trots op het feit dat met de ontwikkeling van deze karakteristieke locatie een bijdrage geleverd kan worden aan het behoud en de versterking van een historisch waardevolle industriële omgeving. Tevens is het een belangrijke invulling van de woningbehoefte in Aarle-Rixtel.