Lunet

Winkelcentrum De Lunet, in de wijk Tuinzigt, wordt herontwikkeld als woningbouwlocatie. In overleg met de gemeente Breda worden hier ongeveer 225 woningen gebouwd.